Na co należy zwracać uwagę podczas dezynfekcji za pomocą ozonu?

Na co należy zwracać uwagę podczas dezynfekcji za pomocą ozonu?

Ozonowanie

Zanieczyszczenia powietrza mogą być niebezpieczne, bo często znajdują się w nich groźne dla zdrowia, a nierzadko także dla życia mikroorganizmy. W grę wchodzą tu nie tylko wirusy przenoszące się drogą powietrzną, łącząc się z kroplami rozmaitych cieczy, ale także bakterie i zarodniki grzybów. Skuteczne pozbywanie się tego rodzaju mikrobów będzie konieczne w systemach transportu i uzdatniania powietrza, głównie w wentylacji i klimatyzacji budynków, lecz też w przypadku wielu procesów przemysłowych związanych z produkcją żywności, farmaceutyków bądź kosmetyków. Jednym ze skuteczniejszych sposobów dezynfekcji okazuje się korzystanie z urządzeń do ozonowania pomieszczeń. Przekonajmy się, czym jest ozonowanie i sprawdźmy, co jest ważne w trakcie jego stosowania.

Na czym polega ozonowanie?

Ozonowanie polega na skorzystaniu z urządzenia nazywanego generatorem ozonu, czyli wysokoreaktywnego trójatomowego tlenu, który ma silne właściwości utleniające. Powstaje on w wyniku wyładowań koronowych przy bardzo wysokim napięciu. Niezbędny w tym procesie tlen jest czerpany bezpośrednio z otoczenia. Wprowadzenie odpowiedniej dla konkretnej kubatury pomieszczenia ilości ozonu sprawia, że obecne w powietrzu lub osadzające się na rozmaitych powierzchniach mikroorganizmy są skutecznie niszczone. Ozon pozwala również na pozbycie się przykrych zapachów. Jego zaletą jest to, że powstające cząsteczki są stosunkowo mało trwałe, już po około 30 minutach ulegają więc rozkładowi.

Co jest ważne przy ozonowaniu?

Ozon ma niekorzystny wpływ na organizmy żywe. Z pomieszczeń poddawanych ozonowaniu należy więc wcześniej wyprowadzić zwierzęta i zabrać znajdujące się w nich rośliny. Wejście do ozonowanego wnętrza jest możliwe dopiero po odczekaniu odpowiedniego czasu koniecznego do rozkładu ozonu.