Jak często należy serwisować ozonator?

Jak często należy serwisować ozonator?

znak zapytania

Skuteczna dezynfekcja i pozbywanie się potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy czy zarodniki grzybów, a także eliminowanie nieprzyjemnych zapachów czy szkodliwych substancji chemicznych wymaga korzystania z odpowiednich technologii. Szybką, bezpieczną i sprawdzoną metodą na pozbywanie się zanieczyszczeń tego rodzaju jest wykorzystanie trójatomowego tlenu, który ulegając rozpadowi, zyskuje silne właściwości utleniające. By możliwe było jego wygenerowanie, potrzebny będzie jednak ozonator o odpowiedniej do powierzchni danego pomieszczenia, ilości powietrza lub cieczy wydajności. Przekonajmy się, jak działa taki sprzęt i sprawdźmy, jak go serwisować.

Jak działają ozonatory?

Ozon powstaje naturalnie podczas silnych wyładowań atmosferycznych oraz tworzy się w górnych warstwach atmosfery wskutek rozpadu tlenu dwutomowego pod wpływem promieniowania nadfioletowego. Da się go jednak również wytwarzać dzięki urządzeniom, w których dochodzi do tzw. wyładowań koronowych. Zachodzą one przy jonizacji gazu, kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystarczające do wygenerowania przebicia albo powstania łuku elektrycznego. Ich uzyskanie wymaga jednak dostarczenia wysokiego napięcia do tzw. elektrody ulotowej. W zależności od sytuacji korzysta się z ozonatorów pobierających tlen z koncentratora lub butli, co jest popularne w zastosowaniach przemysłowych, a także z ozonatorów przepływowych, które wytwarzają ozon z powietrza atmosferycznego.

Jak dbać o ozonator?

Sposób postępowania z ozonatorem, jeżeli chodzi o częstotliwość serwisowania i zakres niezbędnych w jego ramach czynności jest uzależniony od zaleceń producenta urządzenia. Zwykle przegląd wykonuje się po określonym czasie eksploatacji lub upływie konkretnego terminu. Na ogół w grę wchodzi czyszczenie urządzenia, wymiana filtra powietrza oraz sprawdzenie działania zabezpieczeń i kontroli podstawowych parametrów sprzętu.