Czy ozon jest bezpieczny?

Czy ozon jest bezpieczny?

wzór ozonu

Pozbywanie się potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy czy zarodniki grzybów, a także eliminowanie nieprzyjemnych zapachów od dymu papierosowego przez stęchliznę aż po zapach towarzyszący rozkładowi substancji organicznej wymaga skorzystania z odpowiedniej technologii, która będzie w stanie skutecznie wyeliminować cząsteczki odpowiedzialne za ich roznoszenie się w powietrzu czy na wszelkiego rodzaju powierzchniach. Rozwiązaniem, które jest polecane w celu dezynfekcji i usuwania drażniących woni jest użycie urządzenia wytwarzającego ozon. Producenci generatorów ozonu oferują szeroką gamę sprzętu o wydajności pozwalającej na zastosowanie w rozmaitych przestrzeniach. Przekonajmy się, czym jest ozonowanie i sprawdźmy, jakie zagrożenia może powodować.

Czym jest ozon i jakie stwarza niebezpieczeństwa?

Ozon to trójatomowa forma tlenu, która wykazuje wysoką zdolność do inicjowania reakcji utleniania z uwagi na swoją niewielką stabilność. Powstaje ona wskutek wymuszenia tzw. wyładowań koronowych w wyniku przekształcenia dwuatomowych cząsteczek tlenu atmosferycznego. Dla skutecznego działania potrzebne będzie stężenie ozonu wynoszące przynajmniej 0,5 ppm oraz nie większe niż 5 ppm. Sporadycznie wymagane będzie większe nagromadzenie ozonu sięgające 20 ppm. Trzeba jednak pamiętać, że dla ludzi i zwierząt drażniące działanie ozonu pojawia się już od progu 0,1 ppm i objawia się problemami z błonami śluzowymi. Przekroczenie bariery 10 ppm stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia, a często także życia. Nawet krótka ekspozycja na bardzo wysokie stężenia sięgające 1700 ppm może doprowadzić do zgonu w ciągu kilku minut. Nie oznacza to jednak, że ozonowanie jest niebezpieczne, wskazuje jedynie na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Jak korzystać z ozonu?

Ozonowanie pomieszczeń wiąże się z koniecznością ich odseparowania i opuszczenia przez ludzi oraz zwierzęta. Ponieważ ozon ma dość krótki czas rozpadu, zwykle już po od 30 minut do dwóch godzin miejsce poddawane ozonowaniu może być ponownie użytkowane. Okres ten jest związany z poziomem wykorzystanego stężenia.