GENERATORY OZONU

Ozon pozyskuje się metodą cichego wyładowania elektrycznego (wyładowanie koronowe) lub działaniem promieniowania UV. Urządzenia stosowane do otrzymania ozonu nazywa się ozonatorami lub generatorami ozonu.

Surowcem do produkcji ozonu może być:

  1. powietrze (zawiera okolo 19% tlenu)
  2. tlen
  3. mieszanina tlenu i innych gazów

Technicznie ozonatory podzielić można na dwie grupy wedłgu sposobu otrzymywania ozonu:

  1. ozonatory kubaturowe wykorzystujące ruch powietrza, które omywa z zewnątrz lampy ozonowe odbierając i rozprowadzając ozon w przestrzeni. Przepływ powietrza wymuszają wentylatory lub turbiny
  2. ozonatory ciśnieniowe, w których gaz (powietrze lub tlen) przepływa wewnątrz lamp ozonowych, a ozon dalej kierowany jest do dalszego zastosowania